• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTAK

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arası süre
BUĞDAY

ARPA

Kök Boğazı Hastalıkları

(Pseudocercosporella herpotrichoides)

100 ml/da

Kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devre

35 gün
TAHIL Külleme

(Erysiphe graminis)

100 ml/da

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde

35 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İZOLTAK,koruyucu özelliği olan bir ilaç olduğundan hastalık görülmeden yukarıda tavsiye edilen dönemlerde uygulanmalıdır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Tavsiye edilen gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir.Bu karışım ilaçlama aletinin yarım doldurulmuş deposuna konulur.Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur.Her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla püskürtülür.Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama yaparken bitkinin her tarafının iyice ıslanmasına dikkat edilmelidir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : İZOLTAK, ot ilaçları ve diğer mantar ve böcek ilaçları ile karıştırılarak kullanılabilir.Ancak ön deneme yapmadan kullanmayınız.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket