• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTİROİD EC 050
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU       

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
 

HUBUBAT

 

Ekin kambur böceği

(Zabrus spp.)

 

50 ml / da

Larva, ergin

14 gün
 

PATATES

 

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineate)

50 ml / da

Larva, ergin, nimf

14 gün
 

ANTEP FISTIĞI

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena targionii)

20 ml /100 lt su

Ergin, nimf

14 gün
 

PAMUK

 

Yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

(Akdeniz bölgesinde kullanılır)

Yeşil kurt

(Heliothis armigera)

150 ml / da, larva

 

 

 

200 ml / da, larva

14 gün
 

MISIR

Koçan kurdu

(Sesamia nanogrides)

 

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

 

Çizgili yaprak kurdu

(Spodoptera exiqua)

75 ml/da, larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

75 ml/da, larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

150 ml/da,larva

14 gün

 

 

 

 

 

14 gün

 

ZEYTİN

Zeytin kara koşnili

(Saissetia oleae)

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

Zeytin güvesi

(Prays oleae)

Zeytin kabuklu biti

(Parlatoria oleae)

Zeytin pamuklu biti

(Euphyllura olivina)

50 ml/100 lt su

Nimf

30 ml/100 lt su

Larva

25 ml/100 lt su

Larva

50 ml/100 lt su

Nimf

30 ml/100 lt su

Nimf

14 gün
 

DOMATES

Yeşil kurt

(Helicoverpa armigera)

Yaprak biti

(Aphis spp.)

50 ml/da, larva

 

 

50 ml/100 lt su

Nimf, ergin

14 gün
 

ŞEKER PANCARI

Pancar pireleri

(Chaetocnema spp.)

25 ml/da, ergin 14 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suyla oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konur ve ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır.
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktar ilaç başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur ve karıştırma düzeni çalıştırılır. Depo doluncaya kadar su takviye edilir. Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde ilaçlama yapılır.
Karışabilirlik Durumu
Propineb, triadimefon, thiram, triflumuron, parathion methyl, oxydemeton methyl ile karıştırılabilir. Azocylotin ile karıştırılamaz. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket