• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTİTANİK SC
titanic

 

Bitki Adı

 

Zararlı Adı

 

Kullanma Dozu

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
 

 

ELMA

Avrupa Kırmızı Örümceği

(Panonychus ulmi)

İki Noktalı Örümcek

(Tetranychus urticae)

Akdiken Akarı

(Tetranychus vinensis)

 

20 ml/100 lt su

 

 

28 gün

 

BAĞ

İki noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 lt su  

56 gün

 

SEBZE

İki noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae),

(Tetranychus cinnabarinus)

30 ml/100 lt su  

3 gün

 

ŞEFTALİ

İki noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae)

40 ml/100 lt su  

21 gün

 

PAMUK

Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae),

 

40 ml/ da

 

SOYA

Kırmızı Örümcek

(Tetranychus cinnabarinus)

 

40 ml/ da

KULLANILDIĞI

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile nekadar alanın ıslanabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Kulllanma Şekli
İZOLTİTANİK SC’i yılda yalnız bir kere kullanınız. -Avrupa Kırmızı Örümceği’ne karşı, kışlık yumurtalar açılmadan önce, yani ağaçların pembe tomurcuk dönemi başlangıcında ilaçlama yapılmalıdır. Bu devre kaçırıldığı taktirde yaprak başına ortalama 1-2 ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. -İki Noktalı Kırmızı Örümcek, Akdiken Akarı ve diğerlerinin hakim olduğu bahçelerde yapraklarda ilk hareket görülür görülmez, yani taç yaprakların dökülmesi ile meyve tutumu zamanı arasında ilaçlama yapılmalıdır. -Bağ, sebze ve pamukta iki noktalı kırmızı örümcek yumurtalarına karşı ilk örümcek hareketi görüldüğünde(yaprak başına 1-2 ergin)ilaçlama yapılmalıdır. -Alet yarıya kadar su ile doldurulur. Daha sonra gerekli miktarda ilaç konur ve karıştırılarak su ilave edilir. İZOLTİTANİK SC ile ilaçlamadan en iyi sonuç alınabilmesi için iyi bir kaplama ilaçlama ile mümkündür. Ağaçların her tarafı ilaçla yıkanır ve ilaçlanmalıdır. -Etki şekil benzer ilaçların üst üste kullanılmaları ilaçlara karşı direnci teşvik ettiğinden, muhtemel bir direnç olayını engellemek için benzer etki şekillerine sahip ilaçları ikinci defa kullanmayınız. İkinci bir ilaçlama gerektiğinde Amitraz gibi, etki şekli değişik olan aktif maddeli ilaçları kullanınız.
Karışabilirlik Durumu
İZOLTİTANİK SC bir çok insektisit ve fungusitle karıştırılıp atılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket