• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTORK 250 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR:

 

 

BİTKİ

 

YABANCI OT ADI

 

 DOZU

 

 

 

BUĞDAY

Kokar Ot

(Bifora Radians)

 

 

100ml/da
ŞEKERPANCARI Kokar Ot    (Bifora Radians)

Köy Göçüren (Cirsium Arvense)

Eşek Marulu (Sonchus Oleraceus)

İmam Kavuğu (Senecio Vernalis)

Papatya (Matricaria spp.)

Yabani Salata (Lactus Scariola)

Peygamber Çiçeği (Centaurea Cyanus)

 

 

100ml/da

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışırken ilaçlı su üzerine ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konulur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır.
Kulllanma Şekli
UYGULAMA ZAMANI: Yabancı otların büyüme noktalarını tahrip ederek etki eder, ilaçlamadan sonra yabancı otların gelişmeleri hemen durur. Yapraklar 2-3 hafta içinde önce sarı kırmızı renge dönüşür ve daha sonra yabancı otlar tamamen ölürler. Yabani yulaf ve deliceye karşı 2-3 yapraklı dönemden, kardeşlenmenin sonuna kadar; kuş yemine karşı ise 2-3 yapraklı dönemden kardeşlenmenin başlangıcına kadar olan gelişme dönemlerinde uygulanır. Ancak uygulama sırasında yabancı otların hızlı gelişme içersinde olmaları gerekir.yapraklardan alındığı için, ilaçlama sırasında kaplamanın iyi yapılması gerekir. Yabancı otlar, ilaçlama için uygun ilaçlama dönemlerinde olmalarına rağmen; kuraklık (susuzluk) veya tarlada aşırı su birikmesi veya çok soğuk (don) gibi nedenlerle gelişmeleri yavaşlayıp strese girmişler ise ilacı yeteri kadar alamazlar. Böyle durumlarda ilaç bitkiler, stresten kurtulduktan sonra uygulanmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Geniş yapraklı yabancı ot ilaçları ile karışım yapılarak kullanılmaz. 2, 4-D Aminil (Amin tuzları dahil) veya Esterli ilaçlar, izoltork 250 EC’ den 5 gün önce veya sonra sulfonilüre grubu ilaçlar ise 3 hafta önce veya 1 hafta sonra uygulanır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket