• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTOROS 50 WG

İZOLTOROS 50 WG  elmada kara leke, kayısıda çiçek monilyası hastalığına karşı kullanılan sistemik özelliklere sahip bir fungusittir. İzoltoros 50 WG elma ve kayısıda koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanmalıdır

 

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arası süre
ELMA Elma Karalekesi

(Venturia inaequalis)

40 g/ 100 l su

 

28 gün
KAYISI Çiçek monilyası

(Sclerotinia laxa)

30 g/ 100 l su

 

7 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konulur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Bitki tahammülü: tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.
Kulllanma Şekli
İLACIN UYGULAMA ZAMANI : Elma: 1. ilaçlama: tomurcukların kabardığı devrede, 2. ilaçlama: pembe tomurcuk devresinde, 3. ilaçlama: çiçek taç yapraklarının % 70-80 ‘inin döküldüğü devrede Kayısı: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenme döneminde ( %90-100 ) çiçekte İlaçlama aletinin kalibrasyonu: ilaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki ağaçlar düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı belirlenir. Uygulama şekli: ilaçlama meyvede tazyikli pülverizatörler ile ağaçların her tarafı ilaçlı mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı, ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına izin verilmemelidir.
Karışabilirlik Durumu
İLACIN KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genellikle yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungusitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet İzoltoros 50 WG başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce İzoltorus 50 WG sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında suda eriyebilir ambalajda bulunanlar var ise önce bunlar sonra İzoltoros 50 WG konulur.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket