• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTRİFLİN 48 EC

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamuk, Ayçiçeği,

Soğan (Arpacıktan

baş soğan yetiştiriciliğinde),

Sebze (Patlıcan, Fasulye, Domates, Biber),

Meyve bahçeleri, Glayöl, Karanfil, Havuç, Kimyon

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)                     

Sirken -Kaz ayağı

(Chenopodium album)

Papatya (Matricaria chamomilla)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Eşek marulu (Sonchus spp.)

Kuş otu  (Stellaria media)

Isırgan (Urtica urens)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

Çoban değneği (Polygonum aviculare)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Çoban çantası

(Capsella bursa-pastoris)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Turna gagası (Geranium dissectum)

Köpek lahanası

(Mercurialis annua)

Gelincik   (Papaver rhoeas)

Ballıbaba (Lamium purpureum)

Tarla köpek papatyası

(Anthemis arvensis)

Yağlı ot (Gypsophila pilosa)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Soda otu (Salsola ruthenica)

Boz ot (Heliotropium purpureum)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Kanarya otu  (Senecio vulgaris)

Yavşan otu (Veronica spp.)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Kara pazı (Atriplex  sp.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kirpi darı (Setaria viridis)

Bambul otu(Chorzophora tinctoria)                                        

 

Ekimden önce toprağa karıştırılarak dekara

200 ml/da kullanılır.

 

 

250 ml /da , (sadece soğan için.)

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMA ŞEKLİ: Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaç su ile karıştırılıp püskürtme halinde uygulanan bir emülsiyon konsantredir. Düşük basınçlı pülverizatörler kullanılarak dekara 20-40 l. İlaçlı su püskürtülür. İLACIN TOPRAĞA KARIŞTIRILMASI: İlacın uygulanmasından 8 saat sonra toprağa karıştırılmalıdır. Mümkün ise püskürtme ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Kullanılan karıştırma ekipmanı toprağı iyice ufalayacak , iki ayrı yönde püskürtecek ve 8-15 cm derinlikte işleyecek şekilde olmalıdır. Toprağa karıştırma derinliği 5 cm ‘den daha az olması durumunda yabancı ot kontrolünden istenilen başarı elde edilemez.
Kulllanma Şekli
KALİBRASYON: İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda ilaç hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır. NOT: İlaçlama yapılan tarlaya hububat 5-6 ay, şeker pancar ve mısır 12 aydan önce ekilmemelidir. Yabani hardalın sorun olduğu tarlalarda kullanılmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğer herbisitlerle karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket