• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLTUR 70 WP
Kullanıldığı Kültür bitkileri,kontrol ettiği yabancıotlar ve dozları:
 

BİTKİ

 

YABANCI OT ADI

 

DOZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUĞDAY

Kokarot( Bifora radians)

Sarıot (Boreava orientalis)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köy göçüren (Circium arvense)

Şahtere otu(Fumaria officinalis, F. Anatolica

Kendi gelen mercimek (Lens culinaris)

Dilkanatan ( Galium aparine)

Yağlı ot (Gysophila pilosa)

Papatya ( Matricaria chamomilla)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

Yabani bakla( Vicia sativa, V.narbonensis)

 

 

 

 

 

 

12,5 g/ da

Çıkış sonrası

(post-em)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangal (Silybum marianum) 20 g/ da

Çıkış sonrası

(post-em)

İlaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresi 14 gündür.

Özellikleri
İlacın özellikleri ve etki şekli: İZOLTUR 70 WP, buğday ve arpada geniş yapraklı yabancıot mücadelesinde çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici bir herbisittir.Toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil aksamı hem de köklerinden alınır.Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimini önler.Yabacı otlar üzerinde etkisinin görülebilmesi için 15-20 gün geçmesi gerekir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışırken ilaçlı su üzerine ilave edilir.karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konulur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır.İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.İlaçlama sırasındaki çevredeki ürünlere gitmemesi,zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır.
Kulllanma Şekli
UYGULAMA ZAMANI: Yabancı otlar çıktıktan sonraki dönemden buğday kardeşlenme sonuna kadar uygulanabilir.Ancak daha iyi sonuç alabilmek için mümkün olduğunca erken uygulanması tavsiye edilir.Düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda etkisini kaybetmez.Sıcaklığın 20 ºC’nin üzerinde olduğu günlerde ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla veya gübre ve kimyasallarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket