• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLUCHO 350 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

 

Bitki Adı

 

Zararlı Adı

 

 

Kullanma Dozu ve Dönemi

 

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (gün)

Pamuk

 

 

 

 

 

Armut

 

Şeftali

 

Elma

 

Domates

 

 

 

 

 

Tütün

 

 

 

Antep

Fıstığı

 

Yaprak Biti (Aphis gossypi)

Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)

Yaprak Piresi (Empoasca decipiens)

Armut Yaprak Pireleri (Cacopsylla spp.)

Yaprak Biti (Myzus percicae)

Yaprak Biti (Aphis pomi)

Yaprak Biti (Myzus perci)

Tel Kurtları (Agriotes spp.)

Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)

Yaprak Biti (Myzus persicae)

Tütün Tripsi (Thrips tabaci)

Yaprak Psillidi

(Agonoscena targionii)

35 ml/da, nimf, ergin

 

85 ml/da, nimf, ergin

 

35 ml/da, nimf, ergin

 

40 ml/100 l su, nimf,ergin

20 ml/100 l su, nimf, ergin

20 ml/100 l su, nimf, ergin

20 ml/100 l su, nimf, ergin

100 ml/da

 

100 ml/da, nimf,ergin damlama sulama ile

12 ml/da, nimf,ergin

 

14 ml/da, nimf,ergin

 

30 ml/100 l su, nimf, ergin

14

 

 

 

 

 

14

 

14

 

14

 

7

 

 

 

 

 

14

 

 

 

14

Patates

 

 

Patlıcan

 

 

 

 

Fasulye

 

Bamya

 

 

 

Patates Böceği (Leptinortarsa decemlineate)

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

Beyaz Sinek

(Bemisia tabaci)

 

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

 

 

15 ml/da ergin, larva

 

 

20 ml/100 l su nimf, ergin

100ml/da, nimf, ergin damlama sulama ile

 

20 ml/100 l su, nimf, ergin

20 ml/100 l su, nimf, ergin

14

 

 

7

 

 

 

 

7

 

7

 

 

Narenciye Yaprak Galerisi Güvesi (Phyllocnistis citrella) 3.5 ml/ağaç: gövde çapı 3 cm’ye kadar olan fidanlarda

6 ml/ağaç: gövde çapı 5-6 cm’ye kadar olan fidanlarda,

Larva

14

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: YEŞİL AKŞAM İLAÇLAMASI: Gerekli miktarda ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kapsayacak şeklide püskürtülür. KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI: Domateste Tel Kurtlarına karşı: önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içerisine konur ve 100 ml ilaç konularak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir. Narenciye Yaprak galeri güvesine karşı ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kök boğazına dökülür ilaçlamadan birgün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır. DAMLA SULAMA İLAÇLAMASI: Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulun bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için uygulamaya 15-20 dak. devam edilir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket