• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLUCHO 350 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

Bitki Adı

 

Zararlı Adı

 

 

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (gün)
Pamuk

 

 

 

 

Yaprak Biti

(Aphis gossypi)

Beyaz Sinek

(Bemisia tabaci)

Yaprak Piresi

(Empoasca decipiens)

35 ml/da  nimf- ergin

 

85 ml/da nimf-ergin

 

35 ml/da nimf- ergin

 

14

 

 

 

 

 

Armut

 

Armut Yaprak Pireleri (Cacopsylla spp.) 40 ml/100 l su nimf-ergin

 

14

 

Şeftali

 

Yaprak Biti

(Myzus percicae)

20 ml/100 l su nimf- ergin 14

 

Elma

 

Yaprak Biti

(Aphis pomi)

20 ml/100 l su nimf-ergin 14

 

Domates

 

 

 

 

 

Yaprak Biti

(Myzus persicae)

Tel Kurtları

(Agriotes spp.)

Beyaz Sinek (SERA)

(Bemisia tabaci)

20 ml/100 l su nimf- ergin

 

100 ml/da

 

100 ml/da  nimf,ergin Damlama sulama ile

7

 

 

 

 

 

Antep

Fıstığı

Yaprak Psillidi

(Agonoscen targionii)

30 ml/100 l su  nimf- ergin 14
Patates

 

 

Patates Böceği (Leptinortarsa decemlienata) 15 ml/da ergin, larva

 

 

14

 

 

Patlıcan

 

 

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

Beyaz Sinek(SERA)

(Bemisia tabaci)

20 ml/100 l su nimf- ergin

 

100 ml/da nimf- ergin Damlama sulama ile

7

 

 

 

Fasulye

 

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

20 ml/100 l su nimf- ergin 7

 

Bamya

 

Yaprak Biti

(Aphis fabae)

20 ml/100 l su nimf- ergin 7
Narenciye Yaprak Galerisi Güvesi

(Phyllocnistis citrella)

3.5 ml/ağaç: gövde çapı 3 cm’ye kadar olan fidanlarda

6 ml/ağaç: gövde çapı 5-6 cm’ye kadar olan fidanlarda,

Larva

14

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI: Domateste Tel Kurtlarına karşı önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlul hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içerisine konur ve 100 ml ilaç konularak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir. Narenciye Yaprak galeri güvesine karşı ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kök boğazına dökülür.İlaçlamadan 1 gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır. DAMLA SULAMA İLAÇLAMASI: Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulun bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için uygulamaya 15-20 dakika kadar devam edilir.
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.
Karışabilirlik Durumu
: İZOLUCHO 350 SC, yüksek alkali ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket