• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLUCHO FS 600

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

 

 

 

ŞEKER

PANCARI

 

 

 

 

 

 

 

Tel Kurtları

(Agroites spp.)

 

Kırkayaklar(Diplopoda)

 

Yaykuyruklular(Collembola)

 

Toprak pire böcekleri

(Chaetocnema spp.)

 

1500 ml/100 kg tohum

 

 

 

 

MISIR  

Tel Kurtları

(Agroites spp.)

 

600 ml/100 kg tohum

PATATES  

Tel Kurtları

(Agroites spp.)

 

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

 

35 ml/100 kg tohum, larva

 

12.5 ml/100 kg tohum, Ergin, Larva

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Şekerpancarı : Şekerpancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi , ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır.Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç bir miktar suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilace edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır.Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir.İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır.Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir.Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer. Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır.100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1.5 litre suya ilave edilip, iyice karıştırılarak pulverizatöre aktarılır.Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir.Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır.İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır.İlaçlamadan hemen sonra ekim kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir.İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.
Kulllanma Şekli
-İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız. -Akarsulara bulaştırmayınız. -Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
Karışabilirlik Durumu
: Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket