• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLUCHO WS 70

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

ŞEKER

PANCARI

Tel Kurtları(Agroites spp.)

Kırkayaklar(Diplopoda)

Yaykuyruklular(Collembola)

Toprak pire böcekleri

(Chaetocnema spp.)

750 g / 100 kg tohum
BUĞDAY Ekin Kambur Böceği

(Zabrus spp.)

200 g/ 100 kg tohum Larva,Ergin
MISIR Tel Kurtları

(Agroites spp.)

500 g/100 kg tohum Larva,Ergin
PATATES Tel Kurtları(Agroites spp.)

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 g/100 kg tohum, larva

15 g/100 kg tohum Larva,Ergin

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Şekerpancarı : Şekerpancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi , ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır.Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir.100 kg tohum için gerekli miktar ilaç 15-20 litre suya ilave edilerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir.Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır. Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur(bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir.)Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içersine konarak ilaçlama yapılır.İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml suya ilave edilir.Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır.Bir kaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır. Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1,5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır.Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir.İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır.Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir.Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer. Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır.100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1.5 litre suya ilave edilip,ilacın dibe çökmesi beklenir.Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır.Önerilen suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır.Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patateslerin üzerine iki defada püskürtülür.İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur.İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır.Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir.İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır.İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün bekletilebilir.İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket