• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLVAX 200 FF

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

 

 

BUĞDAY

 

 

Sürme

(Tilletia foetida)

(Tilletia caries)

 

300 ml/100 kg tohuma

 

 

 

 

PAMUK  

Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp.)

 

400 ml/100 kg tohuma

(delinte edilmiş pamuk

tohumuna)

 

500 ml/100 kg tohuma

(az havlı pamuk tohumuna)

 

600 ml/100 kg tohuma

(Çok havlı pamuk tohumuna)

 

ARPA Kapalı Rastık

(Ustigola hordei)

300 ml/100 kg tohuma
BUĞDAY  

Rastık

(Ustigola tritici)

 

Tahıl fide yanıklığı

Kök ve kök boğazı çürüklüğü

(Fusarium spp.)

 

 

 

300 ml/100 kg tohuma

 

 

300 ml/100 kg tohuma

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Tohum ilaçlamasında tohumluk tavsiye edilen dozda ilaçlanmalı ve herbir tohumluğun ilaç zerreleri ile tamamen bulaşması sağlanmalıdır.İlaçlamalar özel ekipmanlar ile yapılacaksa aletin kullanma talimatına göre kalibrasyon yapılmalıdır.İzolvax 200 FF tohumla doğrudan karıştırılabildiği gibi su ile karıştırmak sureti ile de uygulanabilir.Bunun için ilaçlanacak tohumun cinsi ve ilaçlama şekli önemlidir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Asit ve kuvvetli alkaliler hariç diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.Islanabilir toz ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa önce ıslanabilir toz ilaç su içinde eritildikten sonra İzolvax 200 FF ile karıştırılmalıdır
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket