• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLVİCUR-N

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
AYÇİÇEĞİ Mildiyö

(Plasmopora helianthi)

500ml/100 kg Tohum

 

3 Gün
KABAKGİLLER Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

 

250ml/da 7 Gün
PATATES Mildiyö

(Phytophtora infestans)

 

250ml/da 3 Gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tohum İlacı Olarak; İZOLVİCUR-N sıvı bir ilaç olup doğrudan doğruya tohumla iyi bir bulaşma sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Yeşil Aksam İlaçlaması: Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılır. Üçte ikisi su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak ilave edilir. Sonra tank su ile tamamlanır. Kullanma şeklinde anlatıldığı gibi uygulanır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Ayçiçeği Mildiyösü: İlaçlama ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır. Kabakgillerde: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında yada çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralarla sürdürülür. Son ilaçlama ile hasat arasında en az bir hafta süre bırakılmalıdır. Patateste Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16oC veya en düşük sıcaklığın 10oC’yi bulması ile başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği bölgelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde ise birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Diğer fungisitlerle karışabilir. Bordo bulamacı ve yaprak gübreleriyle karışmaz. Tohum ilacı olarak kullanıldığında hiçbir ilaçla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket