• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLVİSO WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı  

Kullanma Dozu

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
KABAKGİLLER

(Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz)

Yalancı Mildiyö

( Pseudoperonospora cubensis)

200g/ 100 l. su 21 gün
KARPUZ Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

200g/ 100 l. su 14 gün
BAĞ Mildiyö

(Plasmopera viticola)

200g/ 100 l. su 28 gün
DOMATES Mildiyö

(Pphytopthora infestans)

200g/ 100 l. su 21 gün
PATATES Mildiyö

(Pphytopthora infestans

200g/ 100 l. su 28 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANIM ZAMANI: Kabakgiller, domate, patates mildiyö: İlaçlamalar koruyucu olarak veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalı ve ilaçlama aralığı 10 günü geçmemelidir. İklim koşulları ve hastalığın seyrine göre ilaçlamaya devam edilir. Bağ mildiyö: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm boy aldığında yapılmalıdır. 15 gün aralıklarla 2. ve 3. ilaçlama yapıldıktan sonra iklim koşulları ve hastalık seyrine göre ilaçlamalara devam edilir. Karpuz erken yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzolviso WP Kresoxim-methyl+Boscalid, Metrafenone, Alphacypermethrin, Tebufenpyrad, Teflubenzuron ile kariştırılarak kullanılabilir. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket