• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLZEB 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU

 

Son ilaçlama ile hasat arası süre

BAĞ  

Mildiyö(Plasmopara viticola)

 

 

300 g/100 lt su

 

14 gün
 

Ölü kol(Phomopsis viticola)

 

250 g/100 lt su

KABAKGİLLER

 

Yalancı Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

300 g/100 l su

 

14 gün

 

DOMATES Erken Yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

 

 

300 g/100 lt su

 

14 gün
Mildiyö(Phytophthora

infestans)

 

300 g/100 lt su

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLZEB 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3,27 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLZEB 50 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3,27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken bu karışım ilaçlama tankına ilave edilir. Hazırlanana ilaç aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ZAMANI: Bağ Mildiyösünde ilaçlamalara sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında başlanır. Hastalığın seyrine ve hava şartlarına göre ilaçlamalara 14 gün ara ile devam edilir. İlaçlama sırasında bitkinin her tarafaı, özellikle yaprak alt yüzeylerinin ıslatılmasına özen gösterilmelidir. Hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamalara son verilir. Ölü Kol için, yaz ilaçlamasında 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama 8-10 cm, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. Kabakgillerde, yalancı Mildiyö için ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve hava şartlarına göre 7-10 gün ara ile tekrarlanır. Domateste erken yaprak yanıklığı için gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. Mildiyö için domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesiyle ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalarda mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında ilaç tabakası meydana getirilmelidir. İlaçlamadan sonra 24 saat içerisinde ilacı yıkayacak bir yağış olması durumunda ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar 10-12 gün arayla hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3-8 kez uygulanmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Dinocap grubu ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Başka ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket